Category Archives: ИЗКУСТВО

Рецепта за успех във фотожурналистиката

Две десетилетия в културата на посткомунистическа София, кой знае защо, нямаше място за фотографията с изключение на редки камерни изложби, които по-скоро засилваха усещането за маргиналност. Едва през последните години се появиха две събития, които реабилитират интереса към нея, към актуалните тенденции в развитието й

Операторът като читател

Поканих Емил Христов на разговор по повод шейсетгодишнината му, той обаче ми каза, че с времето изпитва все по-голям респект към думите и затова предпочита, вместо да говори, да пише. Така че избрахме друга форма – кореспонденция във фейсбук. Мислех си за начина, по който