Category Archives: ИЗКУСТВО

Рецепта за успех във фотожурналистиката

Две десетилетия в културата на посткомунистическа София, кой знае защо, нямаше място за фотографията с изключение на редки камерни изложби, които по-скоро засилваха усещането за маргиналност. Едва през последните години се появиха две събития, които реабилитират интереса към нея, към актуалните тенденции в развитието й