Category Archives: ИЗКУСТВО

Несъгласният с модернизма модернист

Изкуството на Павел Койчев отново в ливадите край Осиковица, но този път завинаги „Оригиналите” и „Явления и изкушения” са имена на новия голям проект на скулптора Павел Койчев (в две части), инсталиран, както и преди се е случвало, в селския бит (край северната магистрала в

Неофутуристът Попов

Филип Попов, освен художник с много изложби зад гърба си, е търсен графичен дизайнер – така си вади хляба. Затова специално обръщам внимание на оформлението на поканата му: зеленото във фона, и да е дошло от природата, е скъсало с нея и спокойствието на пасторала