Category Archives: ИЗКУСТВО

Операторът като читател

Поканих Емил Христов на разговор по повод шейсетгодишнината му, той обаче ми каза, че с времето изпитва все по-голям респект към думите и затова предпочита, вместо да говори, да пише. Така че избрахме друга форма – кореспонденция във фейсбук. Мислех си за начина, по който