Category Archives: МЕДИИ

Азът отвън и отвътре

Портретите на Павел Червенков, независимо че са родени от камерата на моден фотограф, което значи, че следят визуалните знаци на променящата се човешка идентичност, се вглеждат в едно неизменно нейно противоречие, стремят се до го преодолеят, да вършат екзистенциална работа. Фотографията, ако си го постави