Category Archives: ОБЩЕСТВО

Аналогията

Вярно е, че регулаторният орган в България за първи път закрива медиа (впрочем, събитието е повече от рядко и за европейската практика), но въпреки това казусът с телевизия „Ден“ в различните му измерения не е нито изненадващ, нито дори нов. Най-преките аналогии са с кризата