All posts by admin

Георги Лозанов: Колко информационна урина ще изпиеш, ако прочетеш всичко под рубрики като “Шок” и “Бомба”

Цената на фактите драстично е паднала на медийния пазар – Каква 2017 г. си пожелахте, г-н Лозанов, и каква очаквате да бъде? – Пожелах си да прилича на времето от края на миналия век след падането на Берлинската стена и преди падането на Търговския център в