All posts by admin

Дясна реклама, ляв закон

  Струва ми се, че колкото и професионално човек да потънал в определена проблематика не бива да престава да си задава наивни въпроси. Наивен въпрос: Защо законите за електронните медии трябва специално (в цели раздели) да ограничават рекламата, какви са основанията за подобна намеса? Често

Медийната свобода-не-свобода

Жанр: поток на съзнанието, подреден по формулата 2Х3 С риск да бъда обвинен, че отново започвам твърде отдалеч ще припомня: взривното разширяване на медийното пространство в периода на прехода, печатното и ефирното многогласие, е основната демократична придобивка на посткомунистическия човек у нас, според някои дори