Медийната свобода-не-свобода

Жанр: поток на съзнанието, подреден по формулата 2Х3 С риск да бъда обвинен, че отново започвам твърде отдалеч ще припомня: взривното разширяване на медийното пространство в периода на прехода, печатното и ефирното многогласие, е основната демократична придобивка на посткомунистическия човек у нас, според някои дори