Ефирното зомбиране

Започна се отново. Прилича на политическите уволнения (в БНР) по времето на Виденов и политическите назначения (пак в БНР) по времето на Костов, само че този път е прокурорска проверка на Дарик радио, наричано за правна прегледност „неизвестен извършител“. Струва ми се, че вече може

Още добри новини

Не ми се пише за това. Нито знам откъде да го подхвана, нито дали въобще го има. Може би е плод само на мнителност, нерви и грип. С известна доза наукообразност може да се формулира така: неочакваният интерес на медиите към отклонението от професионалните стандарти