“Цензурата по времето на комунизма или режимът на забраняване – позволяване”

“Цензурата по времето на комунизма или режимът на забраняване – позволяване” е написана от Ромео Попилиев, който е доктор на изкуствознанието и професор в Института за изследване на изкуствата при БАН.

В книгата се изследва българската драматургия, създадена между 1944 и 1989 г., чиято фабула се основава върху нелегалната комунистическа съпротива у нас по време на Втората световна война. Предлага се нов прочит както на разглежданите автори и текстове, така и на предизвикалите ги събития, на историята и условията, които са породили тези пиеси и в които са се появили те. Книгата представлява интерес не само за специализираната аудитория, но и за един по-широк кръг читатели с хуманитарна нагласа.

Деформираното лице на Мариана – символът на Френската република, оскверняване на исторически символ като Триумфалната арка, плячкосване по Шан-з-Елизе, барикадите по кръстовищата на Франция и многолюдните шествия от хора в “сигнално жълти жилетки” не са случаен протест. Те са тревожен симптом, че във Франция, а и не само там, демокрацията е подложена на сериозно изпитание, че съвременният свят се е отправил нанякъде, без да е наясно накъде.

гости Ромео Попилиев, Мария Василева

Образът на френския протестър

гости  Мария Конакчиева, Елица Кънчева