дом Сляпото бъдеше Георги Лозанов

Георги Лозанов

Георги Лозанов

Георги Лозанов

доц. Георги Лозанов за Земното щастие

Публична лекция на тема “Земното щастие” изнесе доц. Георги Лозанов по случай своята 60-годишнина. В Аулата на Ректората на СУ “Св. Климент Охридски”, на...