Темата за кърменето в моловете

Темата за кърменето в моловете, на която й липсва съдържателен потенциал да се коментира дори веднъж, седмица, ако не и повече, продължава да е в дневния ред на медиите, включително най-влиятелните. При това “дебатът” лансира две гледни точки – за и против, като упорито се пази от задължителната трета – няма такъв дебат. Усещането е за ерзац, който трябва да компенсира други (премълчани) теми. Ако в мола етикетът на продукта не указва, че сиренето не е от мляко, е предвидена санкция, в медиите обаче не. Независимо, че се нарушава все същото човешко право – на информация.

Start typing and press Enter to search