На какво ли не съм се нагледал – да ми иска оставката не друг, а Волгин, защото съм се бил „офлянквал”. Единственият, по отношение на който съм се „офлянквал”, е самият той. Иначе отдавна трябваше да бъде санкциониран, че ден след ден краде ресурс от обществената медия, за да дудне една и съща пропагандна теза без да допуска алтернативни мнения (та и радиото му плаща за това).
Волгин твърди, че конфликтът в БНР не бил синдикален. Може да спорим за понятията, но най-голямото доказателство, че не е по Закона за радио и телевизия е, че Волгин още не е съкратен. Ако конфликтът беше по този закон (а не по Кодекса на труда), трябваше първи да си отидат нарушителите му.
Все още се надявам, че Волгин не говори от името на протестиращите в БНР, независимо че не съм чул някой да му възрази.