Не мога да повярвам, че през комунизма на всеки, който що годе беше с акъла си, му беше ясно, че е жертва на безчовечен социален експеримент, а след падането му се намериха толкова много негови защитници. Ако проблемът е в разочарованието от посткомунизма, това не само не оправдава комунизма, а показва, че е станал настояще, благодарение и на защитниците му с днешна дата.

*Споделено във фейсбук