ЛУДОСТ НЯМА – Димитър Стоянович разговаря с доц. Георги Лозанов

„Аз мисля, че лудостта е резултат на властова процедура, не съществува сама по себе си. Тя е акт на посочване и този акт е показателен преди всичко за посочващия, а не за посочения.“ Разговор с доц. Георги Лозанов от Димитър Стоянович

Start typing and press Enter to search